baner1.jpg
eeagrants.jpg
logo2013.jpg
baner3.jpg
SZWAJCAR_got.jpg
               
Plan Działania Ministerstwa Zdrowia zatwierdzony. Wkrótce pierwsze nabory w Programie Wiedza Edukacja Rozwój
Wprowadzono: 10-04-2015|Sektor Zdrowia| wyświetleń: 6326
grafika

30 marca br. Komitet Monitorujący Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zatwierdził przygotowany przez resort zdrowia Plan Działania PO WER na 2015 r. Pozwala to rozpocząć prace nad ogłaszaniem naborów wniosków o dofinansowanie.

 

W br. planuje się ogłoszenie 3 konkursów oraz realizację 6 projektów pozakonkursowych. Szacuje się, iż kwota z EFS na dofinasowanie projektów wyniesie ponad 520 mln pln.

 

Poniżej szczegółowy harmonogram:

 

Typ wsparcia

Główne działania

Tryb realizacji

Planowana data naboru (ogłoszenie konkursu lub wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie)

Orientacyjna kwota przewidziana na dofinansowanie projektów (PLN)

Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi)

Pilotażowe wdrożenie standardu dziennego domu opieki medycznej

konkursowy

II kwartał 2015

40 000 000

Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej

Opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych na uczelniach medycznych, m.in. poprzez tworzenie centrów symulacji medycznej

konkursowy

II kwartał 2015

282 000 000

Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) - Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski

Opracowanie 3 modeli organizacji opieki koordynowanej w Polsce (1 etap przedsięwzięcia)

pozakonkursowy

II kwartał 2015

6 000 000

Mapy potrzeb zdrowotnych - Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych

Stworzenie systemu mapowania potrzeb zdrowotnych (1 etap przedsięwzięcia)

pozakonkursowy

II kwartał 2015

35 000 000

Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych
z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju

Kursy specjalizacyjne dla lekarzy

pozakonkursowy

II kwartał 2015

90 000 000

Kształcenie podyplomowe lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej realizowane w formie kursu doskonalącego z zakresu medycyny rodzinnej

Kursy doskonalące dla lekarzy w dziedzinie medycyny rodzinnej

pozakonkursowy

II kwartał 2015

14 000 000

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek
i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych

konkursowy

III kwartał 2015

30 000 000

Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki

Wdrożenie programów akredytacyjnych

pozakonkursowy

III kwartał 2015

15 000 000

Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki

Wdrożenie programów akredytacyjnych

pozakonkursowy

III kwartał 2015

10 000 000

 

 

Ministerstwo Zdrowia jest odpowiedzialne za wdrażanie Osi V Wsparcie dla obszaru zdrowia Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Informację o planowanych konkursach IP zobowiązana jest podać do publicznej wiadomości na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem naboru wniosków.

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
mapa projektów.jpg
Dialog społeczny - wybrane logo..jpg
Konkurs_POWER_Pielęgniarki.jpg
Pielegniarstwo i położnictwo.jpg
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
grafika
Wprowadzono: 25-05-2016
Ministerstwo Zdrowia
Ilość fotografii: 7
FE_WER_POZIOM-Kolor-01.jpg
FE_IiS_POZIOM-Kolor-01.jpg
EOG_NMF_213.jpg
pl_logo_mr_GZ.jpg
Ograniczanie nierówności.jpg
logo_granatowe_wlasciwy.jpg
Statuetka_sppw.jpg
JOJO_plakat_bez_próchnicy_2015.jpg