baner1.jpg
eeagrants.jpg
logo2013.jpg
baner3.jpg
SZWAJCAR_got.jpg
               
Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na tworzenie i prowadzenie dziennych domów opieki medycznej
Wprowadzono: 23-07-2015|Sektor Zdrowia| wyświetleń: 11898

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na tworzenie i prowadzenie dziennych domów opieki medycznej


Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), ogłasza konkurs na realizację projektów w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu pilotażowe wdrożenie i przetestowanie standardu dziennych domów opieki medycznej.

W ramach konkursu wspierany będzie następujący typ projektów:

Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi).

 

Podmioty uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie

Wnioskodawcą może być podmiot leczniczy posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

Alokacja

Alokacja na konkurs wynosi: 40 mln zł.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria dostępu:

 • Projektodawca jest podmiotem leczniczym posiadającym umowę z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia spełniającym kryteria określone w standardzie dla dziennego domu opieki medycznej.
 • Projektodawca jest podmiotem leczniczym funkcjonującym w systemie ochrony zdrowia co najmniej od 1 stycznia 2012 r.
 • Projektodawca określił sposób zapewnienia trwałości projektu przez okres co najmniej 3 lat po zakończeniu trwania projektu
 • Wartość dofinansowania projektu nie przekracza 1 000 000,00 zł.
 • Projektodawca może złożyć nie więcej niż 1 wniosek o dofinasowanie projektu (niezależnie, czy jako beneficjent, czy partner projektu).

Kryteria premiujące:

 • Projektodawca jest podmiotem świadczącym usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Waga - 40 pkt

 

Termin i miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od dnia 31 sierpnia 2015 r. do dnia 30 października 2015 r.  na adres IOK:

 

Ministerstwo Zdrowia,

Departament Funduszy Europejskich

ul. Miodowa 15, 00952 Warszawa

 

Wnioski należy składać osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie IOK od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15, bądź pocztą - listem poleconym lub pocztą kurierską.

 

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Zdrowia.

 

Dodatkowo wnioski w formie dokumentu elektronicznego należy złożyć za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej: https://www.sowa.efs.gov.pl

 

Spotkania informacyjne:

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących konkursu, które odbędą się w następujących lokalizacjach:

 • 7 sierpnia 2015 r. - Warszawa
 • 14 sierpnia 2015 r. - Gdańsk
 • 4 września 2015 r. - Kraków
 • 18 września 2015 r. - Poznań

Zgłoszenia należy kierować mailowo na adres:

deinstytucjonalizacja@mz.gov.pl

Warunkiem udziału w spotkaniach jest przesłanie zgłoszenia oraz otrzymanie potwierdzenie wpisania na listę uczestników. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Organizator nie zapewnia noclegu ani zwrotu dojazdu na spotkanie.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
mapa projektów.jpg
Dialog społeczny - wybrane logo..jpg
Konkurs_POWER_Pielęgniarki.jpg
Pielegniarstwo i położnictwo.jpg
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
grafika
Wprowadzono: 25-05-2016
Ministerstwo Zdrowia
Ilość fotografii: 7
FE_WER_POZIOM-Kolor-01.jpg
FE_IiS_POZIOM-Kolor-01.jpg
EOG_NMF_213.jpg
pl_logo_mr_GZ.jpg
Ograniczanie nierówności.jpg
logo_granatowe_wlasciwy.jpg
Statuetka_sppw.jpg
JOJO_plakat_bez_próchnicy_2015.jpg