baner1.jpg
eeagrants.jpg
logo2013.jpg
baner3.jpg
SZWAJCAR_got.jpg
               
Projekt:Budowa lądowiska dla helikopterów na dachu skrzydła Szpitala w Szczecinie-Zdunowie
Nazwa beneficjenta:Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego
Adres beneficjenta: ul. A.Sokołowskiego 11, 70-891 Szczecin
Program / Priorytet / Działanie / Poddziałanie:
PO IiŚ - XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego
Tryb wyboru:Projekt konkursowy
Wartość projektu ogółem: 1 864 225,00 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 864 225,00 zł
Wartość dofinasowania z UE: 1 584 591,25 zł
Poziom dofinansowania:85 %
Data rozpoczęcia projektu:2007-01-01
Data zakończenia projektu:2013-10-31
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ